Είναι συνήθης πρακτική στις περισσότερες επιχειρήσεις να διατηρείται μιας μορφής αρχείου εργασίας των υπαλλήλων όπου καταγράφονται οι ώρες εργασίας, όπως για παράδειγμα  σε έντυπα φύλλα χρόνου, αρχεία καταγραφής χρόνου, μηχανές χρονομέτρησης εισόδου / εξόδου και άλλα.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους σε εταιρικούς στόλους οχημάτων ή ειδικούς χειριστές οχημάτων σε κατασκευές, δασοκομία, γεωργία, υγειονομική περίθαλψη, εξορύξεις και παρόμοιες βιομηχανίες, τα έντυπα φύλλα καταγραφής εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως μέχρι και σήμερα.

Το πρόβλημα

Ωστόσο, αυτή η μέθοδος καταγραφής έχει αρκετά μειονεκτήματα αφού τα μέλη του προσωπικού μπορεί να καθυστερήσουν στην καταγραφή, να κάνουν λάθος ή να συμπληρώσουν ελλιπή στοιχεία.

Ακόμα όμως και αν όλα γίνουν σωστά, τα έντυπα φύλλα χαρτιού μπορεί να υποστούν ζημιές ή και να χαθούν, προκαλώντας μεγαλύτερα προβλήματα.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα η Skytrack προσφέρει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης των ωρών εργασίας των οδηγών μέσα από την πλατφόρμα GPRS, επιτρέποντας σε κάθε επιχείρηση να προσαρμόσει την καταγραφή δεδομένων στις δικές της ανάγκες.

Η λύση

Η μέθοδος βασίζεται στην χρήση των κατάλληλων συσκευών GPS tracker με την μέθοδο 1-Wire σε συνδυασμό με μια κάρτα αναγνώρισης RFID ( ή iButton)  και φυσικά την πλατφόρμα διαχείρισης στόλου GPRS.

Πως λειτουργεί

Σε κάθε κινητό οδηγό δίνεται μια κάρτα αναγνώρισης RFID ή συσκευή iButton. Όταν ξεκινά μια βάρδια, ο οδηγός χρησιμοποιεί την κάρτα του στην συσκευή αναγνώρισης του οχήματος για να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και καταγραφής.

Εάν ο έλεγχος ταυτότητας είναι επιτυχής, θα δημιουργηθεί και θα καταχωρηθεί ηλεκτρονική υπογραφή ημερομηνίας και ώρας έναρξη βάρδιας.

Αντίθετα, εάν ο έλεγχος ταυτότητας αποτύχει, ο οδηγός δεν θα έχει το δικαίωμα  να χρησιμοποιήσει το όχημα και δεν θα μπορεί να το θέσει σε λειτουργία.

Στο τέλος της βάρδιας, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου την κάρτα RFID στην συσκευή αναγνώρισης του οχήματος ώστε να καταχωρηθεί ηλεκτρονική υπογραφή ημερομηνίας και ώρα για το τέλος της βάρδιας.

Ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου, ο έλεγχος ταυτότητας μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως για κάθε οδηγό ή όχημα, παρέχοντας τα απαραίτητα δικαιώματα και πληροφορίες.

Με τις συσκευές GPS tracker της Skytrack, συλλέγονται και καταγράφονται όλα τα δεδομένα που αφορούν τον στόλο οχημάτων, όπως η τοποθεσία τους σε πραγματικό χρόνο, οι ώρες εργασίας των οδηγών, οι ώρες οδήγησης, τα χιλιόμετρα, η ταχύτητα, η κατανάλωση καυσίμου και άλλα.

Αντίστοιχα, εάν το ίδιο όχημα χρησιμοποιείται από περισσότερους οδηγούς, τότε το GPRS επιτρέπει την παρακολούθηση του καθενός ξεχωριστά καθώς και τον υπολογισμό των σχετικών δεδομένων, των εξόδων τους και τη μέτρηση της παραγωγικότητάς τους (ή οποιουδήποτε άλλου βασικού δείκτη απόδοσης) κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Ως αποτέλεσμα, όλες οι ενέργειες του εργατικού δυναμικού καταγράφονται μεθοδικά σε πραγματικό χρόνο χωρίς χαρτιά, ανθρώπινα λάθη και καθυστερήσεις βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της επιχείρησης και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ζητήστε προσφορά