Η διατήρηση των καθημερινών εγγραφών εργασίας  για ένα στόλο οχημάτων αποτελεί μια χρονοβόρα αλλά σημαντική διαδικασία.

Το πρόβλημα

Προβλήματα όπως οι χειροκίνητες αναφορές και τα ανθρώπινα λάθη, η μη σωστή διαχείριση των εγγράφων, τα λάθη των οδηγών, ο προβληματικός τρόπος επικοινωνίας και συντονισμού, η ασαφής διαφοροποίηση μεταξύ εταιρικής και προσωπικής χρήσης των οχημάτων και η μη αποτελεσματική δρομολόγηση των εργασιών μπορούν να επηρεάσουν την φήμη της εταιρείας και να αυξήσουν κατακόρυφα το λειτουργικό κόστος του στόλου.

Η Skytrack προσφέρει την λύση στα παραπάνω προβλήματα με το GPRS.

Η λύση

Μέσω του αναλυτικού ιστορικού του GPRS, ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε πληθώρα αρχείων καταγραφής και ειδοποιήσεων για την κίνηση οποιουδήποτε συγκεκριμένου οχήματος ή και ολόκληρου του στόλου.

Επιπλέον, υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες όπως η τοποθεσία και η ημερομηνία αναχώρησης, η ταυτότητα του οδηγού, η συνολική απόσταση που διανύθηκε, ο σκοπός του ταξιδιού και δεδομένα eco driving. Όλα τα δεδομένα διατηρούνται στην πλατφόρμα για μια περίοδο 90 ημερών από την στιγμή της εγγραφής τους, ενώ μπορούν να αποθηκευτούν και τοπικά και να υποβληθούν σε φορολογικές αρχές ή ασφαλιστικές εταιρείες εφόσον απαιτηθεί.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ελεγχθεί ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας:

Για παράδειγμα, μια συσκευή OBD μπορεί να διαβάσει τα χιλιόμετρα απευθείας από το αυτοκίνητο. Αν ωστόσο αυτά τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα λόγο του τύπου του οχήματος, τότε η μέτρηση μπορεί να γίνει με τα δεδομένα οδόμετρου, προσφέροντας ένα πολύ ακριβή υπολογισμό που βασίζεται στην απόσταση που διανύθηκε πάνω στον χάρτη.

Σε κάθε μετακίνηση οχήματος, υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί η μετακίνηση ως προσωπική ή επαγγελματική με την επιλογή Business Mode ή Private Mode.

Όταν η λειτουργία Business Mode (επαγγελματικό προφίλ) είναι ενεργοποιημένη, το GPRS συνεχίζει να παρακολουθεί και να καταγράφει αυτόματα όλα τα γεγονότα της διαδρομής. Εάν επιλεχθεί το Private Mode (προσωπικό προφίλ), η καταγραφή απενεργοποιείται. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στις εταιρείες να συμμορφώνονται με τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ.

Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα βολική εάν ένα όχημα εταιρικού στόλου χρησιμοποιείται και για επαγγελματικούς λόγους και για προσωπικούς λόγους (π.χ. σαββατοκύριακα, διακοπές ή μετά τις εργάσιμες ώρες), διαχωρίζοντας τις επαγγελματικές από τις προσωπικές μετακινήσεις των στελεχών.

Για παράδειγμα, οι συσκευές Plug-and-Play της Skytrack είναι κατάλληλες για εφαρμογές παρακολούθησης ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, όπως σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier), ενοικίασης οχημάτων και leasing, ασφάλειας και πολλά άλλα σενάρια όπου απαιτείται μια εύκολη και αξιόπιστη λύση GPS tracking χαμηλού κόστους.

Αντίστοιχα υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων συσκευών και λύσεων εντοπισμού, κατάλληλων και για τα πιο σύνθετα σενάρια.

Οφέλη

Το GPRS παρέχει μια  πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία καταγραφής, η οποία:

Η παρακολούθηση του στόλου μιας εταιρίας είναι απολύτως νόμιμη, αρκεί να έχει ενημερωθεί το προσωπικό που χειρίζεται τα οχήματα και να έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει την καταγραφή εφόσον πραγματοποιεί προσωπικές μετακινήσεις.

Ζητήστε προσφορά