Μια συνήθης πρακτική στις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι η παροχή εταιρικών οχημάτων στους υπαλλήλους για χρήση στον ελεύθερο τους χρόνο.

Η χρήση των οχημάτων μπορεί να αφορά μετακινήσεις μεταξύ σπιτιού και εργασίας, ταξίδια που δεν σχετίζονται με την εταιρεία, ή πολύ απλά σε καταστάσεις που υπάρχει ανάγκη (π.χ. για μετάβαση σε νοσοκομείο, κηδεία και άλλα). Δεν είναι επίσης απίθανο το ίδιο όχημα να χρησιμοποιείται συστηματικά από παραπάνω από ένα άτομο.

Το πρόβλημα

Ωστόσο αυτό δημιουργεί το πρόβλημα του διαχωρισμού μεταξύ εταιρικής και προσωπικής χρήσης του οχήματος, καθώς μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει ακριβής εικόνα της χρήσης του οχήματος.

Όταν ένας υπάλληλος χρησιμοποιεί ένα όχημα της εταιρείας για προσωπική χρήση, τότε υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις (καύσιμα, συντήρηση, καθαρισμός κλπ) που δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Για να επιτευχθεί λοιπόν ο σωστός διαχωρισμός, πρέπει να υπάρχει μια πλήρως ενημερωμένη και αυτόματη αναφορά ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις, ανακρίβειες και ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους.

Εξετάζοντας τους παραπάνω παράγοντες, η Skytrack προσφέρει την λύση  μέσω της πλατφόρμας GPRS την επιλογή Private / Business Driving Mode.

Η λύση

Τι είναι λοιπόν το Private / Business Mode, και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές για την εφαρμογή του;

Η λειτουργία Private / Business Driving Mode είναι μια απλή λειτουργία παρακολούθησης GPS της Skytrack, η οποία επιτρέπει στους οδηγούς και  τους διαχειριστές του στόλου να αποκρύπτουν προσωρινά την παρακολούθηση δεδομένων GPS οχήματος σε καταστάσεις όπου οι εργαζόμενοι (οδηγοί) κάνουν προσωπική χρήση των οχημάτων).

Οι βασικοί άξονες της λύσης:

Πως λειτουργεί:

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επιχειρησιακής οδήγησης, το GPRS παρακολουθεί και καταγράφει αυτόματα όλα τα προκαθορισμένα συμβάντα του οχήματος.

Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία προσωπικής οδήγησης, ορισμένα συμβάντα ΔΕΝ καταγράφονται (γνωστό και ως GPS Data Masking) όπως για παράδειγμα  η γεωγραφική θέση και η ταχύτητα του οχήματος.

Ταυτόχρονα μπορούν να συλλέγονται άλλα δεδομένα που δεν είναι προσωπικά, αλλά είναι απαραίτητα για να υπάρξει διαχωρισμός κόστους για το όχημα, όπως πχ η συνολική απόσταση που διανύθηκε κατά την προσωπική χρήση.

Η προσωπική οδήγηση μπορεί να ενεργοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως πχ με συνδεδεμένο κουμπί εντός του οχήματος, εντολή SMS, ή μέσω της εφαρμογής GPRS της Skytrack. Η λειτουργία αυτή μπορεί να είναι διαθέσιμη από τον οδηγό και από τον διαχείριση του στόλου, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Διατίθενται επίσης και αυτόματες δικλείδες ασφαλείας. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει ρύθμιση ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα το προφίλ προσωπικής οδήγησης σε περίπτωση ρυμούλκησης του οχήματος, αφαίρεσης μπαταρίας, κλοπής ή ατυχήματος, έτσι ώστε να ενημερωθεί άμεσα η εταιρεία.

Η καταγραφή και οι ειδοποιήσεις του GPRS μπορούν να προσαρμοστούν στον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης, επιτρέποντας την συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την διασφάλιση των οχημάτων και την προστασία τις ιδιωτικής ζωής των υπαλλήλων.

Ζητήστε προσφορά