Οι παραβιάσεις του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης αποτελούν ένα μείζον προβλήματα στην κλάδο των logistics. Λόγω αυτών των παραβιάσεων, επιβάλλονται κυρώσεις πρόστιμα και κυρώσεις ύψους χιλιάδων ευρώ.

Το πρόβλημα

Ο κλάδος των Logistics ελέγχεται αυστηρά στα περισσότερα μέρη του κόσμου και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, που  απαιτείται η παρουσίαση δεδομένων από ψηφιακούς ταχογράφους κάθε μήνα και σε συγκεκριμένη μορφή. Η συνήθης πρακτική μέχρι σήμερα ήταν οι εταιρείες να «κατεβάζουν» αυτά τα δεδομένα μεταβαίνοντας φυσικά σε κάθε όχημα και συνδέοντας κάθε ταχογράφο ξεχωριστά.

Η συγκεκριμένη τακτική μπορεί να μην αποτελεί πρόβλημα για λίγα φορτηγά, αλλά γίνεται σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση διαχείρισης εκατοντάδων οχημάτων. Η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα, περίπλοκη και μερικές φορές εντελώς ανέφικτη λόγο της απόστασης. Αν για παράδειγμα ένα φορτηγό είναι σε μακρινή πόλη ή ακόμα και σε άλλη χώρα, είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν αυτά τα δεδομένα εγκαίρως.

Η λύση

Η Skytrack προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση απομακρυσμένης καταγραφής δεδομένων ταχογράφου και διαχείρισης στόλου με την πλατφόρμα GPRS.

Το πρώτο μέρος της λύσης μας είναι η επιλογή της κατάλληλης επαγγελματικής συσκευής GPS tracker της Skytrack:

Οι συσκευές μας μπορούν να λάβουν δεδομένα ταχογράφου ή/και να διαβάζουν δεδομένα αναγνώρισης οδηγού, δεδομένα tacho live και δεδομένα Tacho / FMS (TachoCAN) από ψηφιακό ταχογράφο μέσω της γραμμής CAN. Επίσης, οι συσκευές είναι σε θέση να διαβάζουν δεδομένα ταχογράφου σε πραγματικό χρόνο μέσω της σύνδεσης K-line.

Το δεύτερο και σημαντικότερο μέρος της προσφερόμενης λύσης είναι το λογισμικό και συγκεκριμένα η πλατφόρμα διαχείρισης στόλου GPRS, η οποία προσφέρει:

Λήψη αρχείου οδηγού και οχήματος

Η λύση απομακρυσμένης λήψης ψηφιακού ταχογράφου επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα κάρτας οδηγού και οχήματος. Μόλις o οδηγός τοποθετήσει την κάρτα στον ταχογράφο, το GPRS ελέγχει αυτόματα, εάν πρέπει να γίνει λήψη και την ξεκινάει εφόσον είναι απαραίτητο.

Προγραμματισμένες και αυτοματοποιημένες λήψεις

Κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή. Μέσω του GPRS δίνεται η δυνατότητα να οριστεί και να προσαρμοστεί το πρόγραμμα λήψης δεδομένων ταχογράφου, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται μία φορά το μήνα, κάθε εβδομάδα ή ξεκινώντας από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, π.χ. την πρώτη ημέρα του μήνα.

Ενσωματώσεις με λύσεις ανάλυσης αρχείων ταχογράφου

Η λήψη δεδομένων είναι το πρώτο μόνο βήμα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του ταχογράφου. Στην συνέχεια, τα δεδομένα πρέπει να αναλυθούν χρησιμοποιώντας λύσεις ανάλυσης αρχείων ταχογράφου. Το GPRS διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανάλυσης αρχείων ταχογράφου που επιτρέπει την συλλογή και ανάλυση όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε ένα μέρος. Εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης των αρχείων ταχογράφου με άλλες πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων ταχογράφου.

Παρακολούθηση των ημερομηνιών βαθμονόμησης ταχογράφου

Οι ψηφιακοί ταχογράφοι απαιτούν εκ νέου βαθμονόμηση μία φορά κάθε δύο χρόνια. Μέσω του GPRS, μπορούν να ρυθμιστούν αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις service για όλες τις επερχόμενες βαθμονομήσεις ταχογράφου, ώστε να γίνονται πάντα στον προγραμματισμένο χρόνο.

Ζητήστε προσφορά