Στις εταιρείες μεταφορών, η αποτελεσματικότητα είναι το παν. Οι πελάτες αναμένουν ότι τα προϊόντα τους θα παραδοθούν εγκαίρως και η εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών είναι απαραίτητη εάν η εταιρεία θέλει να έχει ένα σταθερό κέρδος.

Οτιδήποτε προκαλεί καθυστερήσεις στην παράδοση πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ή να εξαλειφθεί. Με τη βοήθεια συσκευών GPS tracker, η έγκαιρη συντήρηση του οχήματος μπορεί να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των αναπάντεχων βλαβών και προβλημάτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχείρησης, την αξιοπιστία της και την βελτίωση των υπηρεσιών της.

Πρόκληση

Η διατήρηση του στόλου της εταιρείας σε καλή κατάσταση είναι ζωτικής σημασίας. Η απώλεια πολλών οχημάτων ή ακόμη και ενός από αυτά λόγω απροσδόκητων βλαβών μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες και επιπλοκές στις προγραμματισμένες εργασίες και δρομολόγια.

Έχει παρατηρηθεί ότι η συνήθης πρακτική της χρήσης απλών εντύπων για την καταγραφή αλλά και τη διατήρηση του αρχείου της προγραμματισμένης συντήρησης του στόλου είναι μια αναποτελεσματική και χρονοβόρα διαδικασία. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνουν λάθη, να μην καταχωρηθούν σωστά κάποιες εγγραφές, να ξεχαστούν σημαντικά στοιχεία και άλλα πολλά που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβες των οχημάτων, σημαντική καθυστέρηση στα δρομολόγια, απρόβλεπτα έξοδα ή ακόμα να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των οδηγών.

Λύση

Για να αποφευχθεί ο «πονοκέφαλος» που σχετίζεται με τη συντήρηση ενός στόλου οχημάτων και να διευκολυνθεί η ζωή των πελατών, η Skytrack προσφέρει τη λύση στα παραπάνω προβλήματα. Η διαδικασία συντήρησης του στόλου μπορεί να αυτοματοποιηθεί  εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια συσκευών παρακολούθησης GPS και της πλατφόρμας διαχείρισης στόλου GPRS!

Όσο μεγαλύτερος είναι ο στόλος, τόσο πιο ελκυστική είναι αυτή η λύση για μια επιχείρηση. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων συντήρησης γίνεται εύκολα και γρήγορα, με ρυθμίσεις και υπενθυμίσεις που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες τις κάθε επιχείρησης αλλά και του κάθε οχήματος ξεχωριστά.  Για παράδειγμα, μπορεί να οριστεί μια προκαθορισμένη ημερομηνία για το service των οχημάτων ή να οριστεί ειδοποίηση όταν το όχημα ξεπεράσει ένα όριο χιλιομέτρων.

Επίσης, ο διαχειριστής στόλου έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες σχετικά με απροσδόκητα σφάλματα και προβλήματα, ώστε να μπορούν να επιλυθούν γρήγορα.

Η καλύτερη επιλογή για την εφαρμογή αυτής της λύσης είναι η εγκατάσταση GPS tracker με δεδομένα OBD . Τα δεδομένα που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτής της λύσης περιλαμβάνουν:

Οδόμετρο /απόσταση που διανύθηκε: Με βάση τη συσκευή που έχει εγκατασταθεί στο όχημα, τα δεδομένα της απόστασης που διανύθηκε θα υπολογιστούν είτε χρησιμοποιώντας λύση εικονικού οδομέτρου είτε από τη λήψη πραγματικών δεδομένων οδόμετρου από το σύστημα του αυτοκινήτου.

DTC (κωδικοί βλάβης διαγνωστικών): Λήψη πληροφοριών σχετικά με σφάλματα ή πραγματικούς κωδικούς σφαλμάτων ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, μπορούν να προστεθούν παγίδες πόρτας για τον έλεγχο της ασφάλειας του φορτίου, καθώς και ειδικοί αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας (πιστοποιημένοι με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12830), διασφαλίζοντας ότι τα εμπορεύματα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση και βρίσκονταν στην σωστή θερμοκρασία σε όλη την διάρκεια της διαδρομής.

Εκτός από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προγραμμάτων συντήρησης στόλου, οι συσκευές GPS tracker της Skytrack μπορούν να παρέχουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως το επίπεδο καυσίμου, οι στροφές κινητήρα, η θερμοκρασία θαλάμου,  η κατάσταση κινητήρα και πολλά άλλα.

Στην Skytrack αναγνωρίζουμε ότι κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή. Για αυτό το λόγο προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στα δεδομένα και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Ζητήστε προσφορά