Απομακρυσμένη λήψη δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου

Τα δεδομένα ταχογράφου πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον μία φορά κάθε 90 ημέρες ενώ τα δεδομένα κάρτας οδηγού – μία φορά κάθε 28 ημέρες. Η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα. Ευτυχώς, με τη λύση μας, μπορείτε να κατεβάσετε δεδομένα ταχογράφου από απόσταση και να αυτοματοποιήσετε ολόκληρη τη διαδικασία για να μην χάσετε ποτέ μια ημερομηνία λήψης.

Λήψη αρχείου οδηγού και οχήματος

Η λύση απομακρυσμένης λήψης ψηφιακού ταχογράφου σάς επιτρέπει να κατεβάσετε δεδομένα κάρτας οδηγού και οχήματος. Μόλις οδηγός τοποθετήσει την κάρτα στον ταχογράφο, το σύστημά μας ελέγχει αυτόματα, εάν πρέπει να γίνει λήψη και να την ξεκινήσει, εάν είναι απαραίτητο.

Προγραμματισμένες και αυτοματοποιημένες λήψεις

Απλώς ρυθμίστε ένα πρόγραμμα λήψης δεδομένων ταχογράφου που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας – μία φορά το μήνα ή την εβδομάδα ή ξεκινώντας από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, π.χ. την πρώτη ημέρα του μήνα – και αφήστε το GPRS Cloud να φροντίσει τις λήψεις αρχείων ταχογράφου.

Ενσωματώσεις με λύσεις ανάλυσης αρχείων ταχογράφου

Η λήψη δεδομένων είναι το πρώτο βήμα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του ταχογράφου. Πρέπει επίσης να αναλύσετε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας λύσεις ανάλυσης αρχείων ταχογράφου. Το GPRS Cloud  διαθέτει σύστημα ανάλυσης αρχείων ταχογράφου που θα σας επιτρέψει να συλλέξετε και να επιβλέψετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε ένα μέρος. Εναλλακτικά σας δίνεται η δυνατότητα να συνδέσετε τα αρχεία ταχογράφου που συλλέγει το GPRS Cloud με την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων ταχογράφου της επιλογής σας.

Παρακολούθηση των ημερομηνιών βαθμονόμησης ταχογράφου

Οι ψηφιακοί ταχογράφοι απαιτούν εκ νέου βαθμονόμηση μία φορά κάθε δύο χρόνια. Η ενοποίηση με τη λύση συντήρησης στόλου μας θα σας επιτρέψει να λαμβάνετε αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις σέρβις για όλες τις επερχόμενες βαθμονομήσεις ταχογράφου και να αποφύγετε την περιττή επιβολή προστίμων κατά τη διάρκεια των οδικών ελέγχων.

Βελτιωμένος σχεδιασμός και ποιότητα δεδομένων

Η απομακρυσμένη λήψη ψηφιακού ταχογράφου σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε διαδρομές και εργασίες για τους οδηγούς σας πιο αποτελεσματικά, καθώς οι διαχειριστές λαμβάνουν έγκαιρα και ακριβή δεδομένα σχετικά με τον εναπομένοντα χρόνο εργασίας των οδηγών κ.λπ.

Δείτε όλες τις Λύσεις του GPRS Cloud